Podziemne zbiorniki z blach emaliowanych

podzemni-nadrze-01-th.jpg

Zbiorniki podziemne, które wyprodukowane są wyłącznie z części metalowych, służą do magazynowania różnych cieczy, granulatów materiałów sypkich, fekaliów (szambo) itp. Zbiorniki podziemne montowane z obustronnie emaliowanych blach vitkovickich są posadowione do ziemi pod poziom terenu na równy fundament betonowy i są obsypywane ziemią.

Nadziemne zbiorniki z blach emaliowanych

nadzemni-nadrz-01-big.jpg

Zbiorniki nadziemne wyprodukowane z części metalowych służą do magazynowania różnych cieczy, granulatów materiałów sypkich, fekaliów, produktów dla celów spożywczych, substancji agresywnych i chemikaliów. Zbiorniki nadziemne montowane z obustronnie emaliowanych blach vitkovickich są posadowione na poziomie terenu na równy fundament żelazo-betonowy.

Otwarte zbiorniki z blach emaliowanych

otevrene-nadrze-01-th.jpg

Całkowicie metalowe zbiorniki otwarte służą do magazynowania wody, szlamów i fekaliów. Zbiorniki otwarte montowane z obustronnie emaliowanych blach vitkovickich są posadowione na poziomie terenu na równy fundament żelazo-betonowy. Zbiorniki te można wykorzystać do budowy basenów nadziemnych i wbudowanych. Proszę się poinformować u naszego handlowca.

Zbiorniki kryte z blach emaliowanych

zastresene-nadrze-01-th.jpg

Zbiorniki kryte można wykorzystać do magazynowania materiałów ciekłych i sypkich. Zbiorniki są także podstawowym elementem budowlanym środowikowych zespołów technologicznych, jakimi są oczszyszczalnie ścieków i szacje biogazowe. Stalowy korpus walcowy zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są połączone za pomocą śrub.

Zbiorniki małopojemnościowe z blach emaliowanych

maloobjemove-nadrze-01-th.jpg

Zbiorniki skręcane z blach emaliowanych mogą być dzięki swojej konstrukcji montowane w różnych wielkościach, średnicach i wysokościach. Dzięki emaliowanym blachom vitkovickim jest możliwe skompletować także zbiorniki małoobjętościowe. (patrz tabelka niżej) W przypadku zainteresowania zbiornikiem małoobjętościowym, nie zwlekajcie nas kontaktować, zaznajomimy Państwa z naszą ofertą.

Zbiorniki wielkopojemnościowe z blach emaliowanych

velkoobjemove-nadrze-01-th.jpg

Zbiorniki skręcane z blach emaliowanych mogą być dzięki swojej konstrukcji montowane w różnych wielkościach, średnicach i wysokościach. Dzięki emaliowanym blachom vitkovickim jest możliwe skompletować także zbiorniki wielkoobjętościowe. (patrz tabelka niżej) W przypadku zainteresowania zbiornikiem wielkoobjętościowym, nie zwlekajcie nas kontaktować, zaznajomimy Państwa z naszą ofertą.

Zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę

nadrze-05.png

Zbiorniki na gnojowicę oferujemy w wersji otwartej a także zamkniętej. Zbiorniki są wyposażone w mocowanie, dno stalowe lub betonowe, kątowniki usztywniające, otwór rewizyjny, drabiny, rurociąg przelewowy, krócieć wylotowy, pomost itp. Oczywista jest możliwość dostarczenia elementów biezpieczeństwa zgodnie z życzeniem klienta lub zgodnie z projektem, np. mieszadło śmigłowe i pompę.

Dostarczane zbiorniki

nadrze-06.png

Zbiorniki są standardowo wyposażone w otwór rewizyjny, krócieć wylotowy, rurociąg przelewowy, drabinę z pomostem itp. Dla napełniania i wypuszczania zbiornika na gnojowicę wykorzystywane są pompy szlamowe. Za pomocą mieszadła zanurzeniowego umieszczonego w zbiorniku przeprowadza się homogenizacja magazynowanego medium - gnojowicy. Zbiorniki dostarczamy o średnicach 5 aż 45 metrów. Zbiorniki na gnojowicę z blach emaliowanych służą dla magazynowania gnojowicy i ścieków z obiektów produkcji zwierzęcej. Zapewniamy i realizujemy poszczególne propozycje aż po realizacje kompleksowe tj. zbiorniki magazynowe i odbiorcze włącznie z wyposażeniem technologicznym - pompowanie, transport rurociągowy, mieszanie i wypuszczanie.

Gnojowica i zagospodarowanie gnojowicy

nadrze-04.png

W ostatnich latach skupione jest zainteresowanie publiczne na problematykę dotyczącą negatywngo oddziaływania rolnictwa na przyrodę. Przyczyny trzeba szukać w wykorzystywaniu złych technologii, strukturze produkcji rolniczej i niedyscyplinowaności przy pracy z źródłami naturalnymi. Ze względu na to, że aspekty środowiska naturalnego są i będą w polityce rolniczej stale ważniejsze, i to we wszystkich państwach UE, jest konieczne, aby hodowcy i producenci poświęcali uwagę tym problemom, ponieważ chodzi o jedną z istotnych przesłanek ograniczającą rozwój tej branży.

Pokazy zbiorników na gnojowicę znajdzicie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości zbiorników emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne