Zasobniki graniaste

hranate-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki są stosowane do przechowywania produktów sypkich przy magazynowaniu lub podczas procesu produkcyjnego. Prostopadłościanowe zasobniki dostarczamy wyprodukowane z blach ocynkowanych lub klasycznych chronionych lakierem. Zasobniki można używać w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Można instalować poszczególne zasobniki lub całe zestawy.

Zasobniki niepodjezdne 40°/57°

nepodjezdne-zasobniky-vysypka-01-th.jpg

Zasobniki niepodjezdne z kątem wysypu 40°/57° dostarczamy także z odnowionych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych, zasobników magazynowych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Zasobniki podjezdne 40°

podjezdne-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki podjezdne z kątem wysypu 40° montujemy z nowych oraz odnowionych blach emaliowanych typ Vitkovice. Zasobniki te są przeznaczone do krótkookresowego i długookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Korpus walcowy zbiornika jest zestawiony z obustronnie emaliowanych blach i jest zamontowny na podjezdną konstrukcję stalową.

Zasobniki stalowe

kovove-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki stalowe są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są wyprodukowane z blach stalowych i wyposażone w jakościowy lakier ochronny. Zasobniki te są produkowane ze wysypem z kątem wypadania 45° i 60° w zależności od magazynowanego materiału. Zasobniki mogą być podjezdne i niepodjezdne. Są wyposażone w wysyp i dach.

Zasobniki cynkowane

pozinkovane-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki cynkowane są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są produkowane ze stali ocynkowanej lub są cynkowane galwanicznie. Zasobniki te są produkowane ze stożkiem z kątem wypadania 45° i 60°. Zasobniki są wyprodukowane z blach ocynkowanych, z wysypem i dachiem.

Zasobniki emaliowane

smaltovane-zasobniky-01-th.jpg

Oferujemy dostawy i montaż zasobników z odnawianych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Zasobnik na wapień

zasobnik-na-vapenec-3m.png

Zasobniki na wapień przeznaczone są do krótkookresowego magazynowania wapnia. Sposób napełniania może być np. za pomocą rurociągu napełniającego DN 80 z przyłączeniem bezpośrednio na cysternę beczkowozu z wapniem lub standardowych dróg transportowych, które wykorzystywane są do transportu wapnia. Zasobniki są z powodu dotrzymywania bezpieczeństwa wyposażone w ciśnieniowy zawór przeciweksplozyjny. Zasobnik można także dostarczyć z monitoringiem ilości wapnia w zasobniku (radarowe, mikrofalowe, czujnik wibracyjny). Poszczególne zasobniki lub ich zespół projektujemy zgodnie z życzeniem klienta. Nasi technicy Państwu zawsze doradzą i zaproponują rozwiązanie optymalne dla zasobników na wapień.

Zasobniki na wapień do odsiarczania

zasobnik-na-vapenec-4m.png

Oferujemy budowę zasobników do magazynowania wapnia potrzebnego do odsiarczania. Wapień przedstawia ważny surowiec w procesie odsiarczania gazów dymnych elektrowni spalających stałe paliwa kopalne. Podstawową funkcją gospodarki wapniowej jest wyładunek, transport, magazynowanie, kruszenie i mielenie wapnia w ramach systemu odsiarczania.

Zasobniki wapnia dla przemysłu i budownictwa

zasobnik-na-vapenec-5m.png

Zasobniki na wapień są często wykorzystywane w cementowniach, ponieważ wapień jest jednym z podstawowych składników do produkcji cementu portlanckiego. Czysty wysokoprocentowy wapień ma główne wykorzystanie przemysłowe przy produkcji wapna. Dalsze wykorzystanie jest w przemyśle hutniczym, ponieważ do produkcji 1 tony żelaza potrzebne jest 150 - 1600 kg wapnia. Wapień jest również wykorzystywany przy produkcji szkła, sody, cukru i celulozy. I dla tych gałęzi przemysłowych oferujemy nasze zasobniki na wapień. Wapień jest jedną z najważniejszych skał wykorzystywanych jako kopaliny, dlatego jest mu poświęcana nadzwyczajna uwaga. Wapień jest bowiem po sedymentach iłowych i piaskowych trzecią najbardziej rozszerzoną skałą.

Pokazy demontażu zasobników na wapień znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne