Płaskie dno

silo-rovne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z płaski dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczonego wewnątrz silosu na dnie, które zgarnia materiał do wysypu.

Betonowy lej

silo-betonova-vysypka-th.jpg

Silosy zbożowe z wewnętrznym betonowym lejem wysypowym są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być silos wyposażony w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające i przeciwkondenzacyjne. Wysyp betonowy służy do wyładunku silosu. W przypadku wykorzystania leja betonowego dojdzie do zmniejszenia pojemności silosu.

Wbudowa do silosu

silo-vysypka-kovova-th.jpg

Dalszą możliwością wyładunku silosów emaliowanych lub cynkowanych jest zamontowanie specjalnej wbudowy stalowej. Wbudowę można zamontować nawet do silosów podczas ich nieprzerwanej pracy. Mogą być stożkowe lub skośne. Silosy mogą być wyposażone w system aktywnej wentylacji z wykorzystaniem wentylatorów napowietrzających i przeciwkondenzacyjnych. Dach jest wyposażpny w wyloty.

Podwójne dno

silo-falesne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z podwójnym dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji jest podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek objętości jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczongo wewnątrz silosu na dnie podwójnym.

Silosy na magazynowanie elektrowniczego popiołu lotnego

montaze-demotaze-poskliznove-linky02-th.png

Popiół lotny i jego dalsze wykorzystanie nabywa ostatnio na znaczeniu. Pojawiają się nowe technologie na przykład do produkcji materiałów budowlanych z wykorzystaniem popiołu lotnego. Odpowiedni system magazynowania jest niezbędną przesłanką dla jego pomyślnego wykorzystywania. Nasze silosy na popiół lotny zaproponujemy klientowi w ten sposób, by spełniały maksymalnie jego oczekiwania i wymogi na magazynowanie popiołu lotnego. Silosy są dostarczane włącznie z rozładunkiem, klapami ochronnymi, otworami podglądowymi, drabinami przeciwpożarowymi, ochroną przed wybuchem i zapłonem, drabinami i podestami.

Suche rozładowywanie popiołu lotnego

silo-drevni-odpad-03-th.png

Popiół lotny, który jest zgromadzany w wysypach elektroseparatorów, jest dawkowany za pomocą podajników turnikietowych do rynien fluidalnych, które transportują popiół lotny z kilku wysypów do systemu transportu pneumatycznego. Ten może być ciągły lub częściej nieciągły tak zwane podajniki komorowe. W ten sposób popiół lotny jest transportowany do międzyzasobnika popiołu lotnego, z którego można już odbierać popiół lotny do wykorzystania.

silo-na-popilek-013-str.jpg

Dzięki uszeregowaniu rynien fluidalnych, transportu pneumatycznego i międzyzasobników można gromadzić popiół lotny różnej wielkości ziarn według potrzeb dalszego sposobu wykorzystania. Z międzyzasobnika jest popiół lotny dawkowany do podajnika komorowego, skąd transportowany jest do silosu magazynowego na popiół lotny. Silos jest wyposażony w pneumatyczne urządzenie rozładunkowe, klarowanie i filtr wyjściowy transportowego i klarowanego powietrza. Zasobnik popiołu lotneho może być ogólnie stalowy lub betonowy. Przy magazynowaniu popiołu lotnego w silosach wieloobjętościowych bardzo zależy na systemie rozładowczym, ponieważ popiół lotny, w dolnych partiach wystawiony wysokim ciśnieniom, ma tendencję do mocnego zgęstnienia i obniżenia ciekłości. Niepożądane gęstnienie popiołu lotnego w silosie jest eliminowane poprzez instalację leja rozładunkowego nad dnem silosu, rozładunek zapewnia system rynien pneumatycznych na dnie silosu.

Pokazy silosów na popiół lotny znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości silosów emaliowanych jest TUTAJ.

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne