Płaskie dno

silo-rovne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z płaski dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczonego wewnątrz silosu na dnie, które zgarnia materiał do wysypu.

Betonowy lej

silo-betonova-vysypka-th.jpg

Silosy zbożowe z wewnętrznym betonowym lejem wysypowym są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być silos wyposażony w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające i przeciwkondenzacyjne. Wysyp betonowy służy do wyładunku silosu. W przypadku wykorzystania leja betonowego dojdzie do zmniejszenia pojemności silosu.

Wbudowa do silosu

silo-vysypka-kovova-th.jpg

Dalszą możliwością wyładunku silosów emaliowanych lub cynkowanych jest zamontowanie specjalnej wbudowy stalowej. Wbudowę można zamontować nawet do silosów podczas ich nieprzerwanej pracy. Mogą być stożkowe lub skośne. Silosy mogą być wyposażone w system aktywnej wentylacji z wykorzystaniem wentylatorów napowietrzających i przeciwkondenzacyjnych. Dach jest wyposażpny w wyloty.

Podwójne dno

silo-falesne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z podwójnym dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji jest podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek objętości jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczongo wewnątrz silosu na dnie podwójnym.

Silosy na biomasę

silo-na-biomasu001-th.png

Przy procesie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii uzyskuje wcześniej niewykorzystany odpad z rolnictwa, przemysłu leśnego lub przeróbki drewna zupełnie nowe znaczenie. Z odpadu staje się energetycznie cenne paliwo, które potrzeba właściwie magazynować. Nasze silosy na biomasę zaproponujemy klientowi w ten sposób, by w maksymalnej mierze spełniały jego oczekiwania i wymagania na magazynowanie biomasy. Silosy są dostarczane włącznie z właściwym rozładowywaniem, klapami eksplozyjnymi, otworami wejściowymi i podglądowymi, drabinami przeciwpożarowymi, ochroną przed wybuchem i zapłonem, drabin i podestów.

Energetyczne wykorzystanie biomas

Obecnie jest biomasa definowana jako substancja pochodzenia organicznego (hodowla roślin w glebie lub wodzie, chów zwierząt, produkcja pochodzenia organicznego, odpady organiczne). Biomasa jest bądź celowo pozyskiwana jako wynik działań produkcyjnych lub chodzi o wykorzystanie odpadów z produkcji rolniczej, spożywczej i leśnej, z opieki i utrzymywania krainy itp.

Z podanej definicji biomasy jest oczywiste, że chodzi o bardzo szerokie pojęcie. W podstawowym dzieleniu jest możliwe biomasę zkategoryzować na biomasę suchą (np. drewno) i biomasę mokrą (np. gnojowica od świń).

Przy rozkładaniu substancji organicznych (gnój, rośliny zielone, sedyment z oczyszczalni) w zamkniętych zbiornikach bez dostępu tlenu powstaje biogaz. Z odpadów rolniczych w największej mierze wykorzystuje się energetycznie gnojowica, ewentualnie nawet gnój słomowy, resztki traw, łodygi kukurydzy, nać ziemniaków i inne. Tym sposobem jesz możliwe przetwarzać także słomę, trociny i inny odpad, proces jest ale wolniejszy.

Energetyczne wykorzystanie biomysy jest uważane ogólnie za żądane i z punktu widzenia minimalizacji obciążenia ekologicznego za właściwe.

Pokazy silosów na biomasę znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości silosów emaliowanych z płaskim dnem jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne