Proste naprawy zasobników

hranate-zasobniky-01-th.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnia naprawa zasobnika

nepodjezdne-zasobniky-vysypka-01-th.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane tak, by były przekryte niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana specjalnym lakierem.

Generalna naprawa zasobnika

podjezdne-zasobniky-01-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów usczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kompletna generalna naprawa zasobnika

kovove-zasobniky-01-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności zasobników

pozinkovane-zasobniky-01-th.jpg

Przy zasobnikach emaliowanych typu Permastore, Vítkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa zasobnika.

Zadaszenie zasobników

smaltovane-zasobniky-01-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie zasobników emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze zasobniki emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie zasobników magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Naprawy i renowacje zasobników

zasobniky-opravy-renovace-3m.png

Oferujeme nasze doświadczenie i usługi w zakresie napraw i renowacji zasobników. Naprawy i renowacje zasobników przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem. Naprawy i renowacje przeprowadzamy jako usługę uzupełniającą naszego standardowego programu montażowego budowy zasobników. Idea renowacji używanych silosów nie jest nowa, wynika z doświadczenia, że w wielu przypadkach części silosów są eliminowane dlatego, że któraś z powierzchni jest mocno zardzewiała lub w inny sposób uszkodzona mechanicznie, tymczasem inne powierzchnie są mniej więcej w porządku. Nie jest więc konieczne wymieniać wszystkie części zasobnika, lecz wystarczy odnowić tylko część wadliwą, wymienić materiał łączący i przekitować.

Korzyści renowacji zasobników

zasobniky-opravy-renovace-4m.png

Klientom, którzy chcą uruchomić starsze nieużywane zasobniki, oferujemy przeprowadzenie naprawy lub kompletną renowację dotąd używanych zasobników. W ten sposób jest możliwe znacząco obniżyć koszty potrzebne do wybudowania nowego zasobnika magazynowego. Dla uzyskania bliższych informacji proszę kontaktować nasz dział handlowy.

Korzyści tego rozwiązania są oczywiste:

  • zużyte części zasobnika są odnowione lub zamienione za inne części odnowione wcześniej
  • Zasobnik jest naprawiony na miejscu
  • na naprawę lub odnowę zasobnika magazynowego jest dawana gwarancja
  • ewentualne specjalności są sukcesywnie rozwiązywane we współpracy z zamawiającym, co się wstecznie odzwieciedla na jakości naprawy czy renowacji zasobnika

Jesteśmy przekonani, że tak samo jak naszym stałym klientom, możemy również Państwu zaoferować niektóre rozwiązania Państwa problemów w zakresie napraw i renowacji silosów i technologii związanych.

Pokazy napraw i renowacji zasobników znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne