Płaskie dno

silo-rovne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z płaski dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczonego wewnątrz silosu na dnie, które zgarnia materiał do wysypu.

Betonowy lej

silo-betonova-vysypka-th.jpg

Silosy zbożowe z wewnętrznym betonowym lejem wysypowym są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji może być silos wyposażony w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające i przeciwkondenzacyjne. Wysyp betonowy służy do wyładunku silosu. W przypadku wykorzystania leja betonowego dojdzie do zmniejszenia pojemności silosu.

Wbudowa do silosu

silo-vysypka-kovova-th.jpg

Dalszą możliwością wyładunku silosów emaliowanych lub cynkowanych jest zamontowanie specjalnej wbudowy stalowej. Wbudowę można zamontować nawet do silosów podczas ich nieprzerwanej pracy. Mogą być stożkowe lub skośne. Silosy mogą być wyposażone w system aktywnej wentylacji z wykorzystaniem wentylatorów napowietrzających i przeciwkondenzacyjnych. Dach jest wyposażpny w wyloty.

Podwójne dno

silo-falesne-dno-th.jpg

Silosy zbożowe z podwójnym dnem są mocno umocowane do fundamentu żelazo-betonowego. Dla aktywnej wentylacji jest podłoga wyposażona w kanały wentylacyjne, do których wpędzają powietrze wentylatory napowietrzające. Wyładunek objętości jest przeprowadzany za pomocą urządzenia zgarniającego umieszczongo wewnątrz silosu na dnie podwójnym.

Silosy na wilgotną kukurydzę

Silosy na wilgotną kukurydzę wychodzą z typoszeregu silosów zbożowych i mają specjalny system wybierania wilgotnego ziarna. Jest tutaj stawiany nacisk na zupełną szczelność silosu i wykorzystanie samowolnie produkowanego dwutlenku węgla do konserwacji ziarna.

Technologia konserwacji ziarna kukurydzianego

najlepszy sposób na obniżenie kosztów na paszę

 • Magazynowanie w gazoszczelnym silosie zwiększa bezpieczeństwo magazynowania.
 • Prosta zupełna automatyzacja dzięki ślimakowi wybierającemu ze stali szlachetnej z automatycznym hermetycznym zamykaniem.
 • Szybkie napełnienie silosu za pomocą elewatora lub wentylatora.
 • Śrutownik dla optymalnego składu paszy i oszczędzania energii.
 • Worek wyrównawczy i dwukomorowy zawór regulacyjny CO2 w sposób niezawodny chroni przy zmianach temperatury i ciśnienia gazu w silosie.

Korzyści kiszenia całego ziarna:

„Bez konieczności suszenia ziarna = oszczędność kosztów całkowitych“

 • Odbierana ilość może być w dowolny sposób zmieniana, także długookresowe zatrzymanie odbioru jest bezproblemowe.
 • Bezawaryjna praca w okresie zimowym.
 • Częściowe napełnianie silosu nie ma żadnego wpływu na jakość kukurydzy.
 • Domieszawanie zboża bez naruszenia jakości kukurydzy.
 • Większa zawartość składników odżywczych dzięki dojrzałej kukurydzy.
 • Wilgotność kukurydzy przy zbiorze może być w przedziale 25 - 42%, dzięki czemu można wybrać odmiany wczesne lub późniejszy okres zbioru.
 • Bardziej zdrowa pasza: dwutlenek węgla i azot wyprzą tlen, co zabroni rozszerzaniu szkodliwych bakterii i pleśni.

Idealna technologia rozładunku dla silosów z wszystkimi wielkościami

Wariant z lejem stożkowym

Pokazy silosów do magazynowania wilgotnej kukurydzy znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelkę wielkości silosów na wilgotną kukurydzę znajdziecie TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne