Zasobniki graniaste

hranate-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki są stosowane do przechowywania produktów sypkich przy magazynowaniu lub podczas procesu produkcyjnego. Prostopadłościanowe zasobniki dostarczamy wyprodukowane z blach ocynkowanych lub klasycznych chronionych lakierem. Zasobniki można używać w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Można instalować poszczególne zasobniki lub całe zestawy.

Zasobniki niepodjezdne 40°/57°

nepodjezdne-zasobniky-vysypka-01-th.jpg

Zasobniki niepodjezdne z kątem wysypu 40°/57° dostarczamy także z odnowionych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych, zasobników magazynowych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Zasobniki podjezdne 40°

podjezdne-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki podjezdne z kątem wysypu 40° montujemy z nowych oraz odnowionych blach emaliowanych typ Vitkovice. Zasobniki te są przeznaczone do krótkookresowego i długookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Korpus walcowy zbiornika jest zestawiony z obustronnie emaliowanych blach i jest zamontowny na podjezdną konstrukcję stalową.

Zasobniki stalowe

kovove-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki stalowe są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są wyprodukowane z blach stalowych i wyposażone w jakościowy lakier ochronny. Zasobniki te są produkowane ze wysypem z kątem wypadania 45° i 60° w zależności od magazynowanego materiału. Zasobniki mogą być podjezdne i niepodjezdne. Są wyposażone w wysyp i dach.

Zasobniki cynkowane

pozinkovane-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki cynkowane są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są produkowane ze stali ocynkowanej lub są cynkowane galwanicznie. Zasobniki te są produkowane ze stożkiem z kątem wypadania 45° i 60°. Zasobniki są wyprodukowane z blach ocynkowanych, z wysypem i dachiem.

Zasobniki emaliowane

smaltovane-zasobniky-01-th.jpg

Oferujemy dostawy i montaż zasobników z odnawianych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Rewizja zasobników

zasobniky-revize-3m.png

Oferujemy przeprowadzenie rewizji Państwa istniejących zasobników i ocenienie ich aktualnego stanu technicznego w związku z ich dalszym używaniem jak z punktu widzenia surowca, to również z punktu widzenia oczekiwanej żywotności. Zaproponujemy Państwu rozwiązanie i opracujemy ofertę cenową na przeprowadzenie ewentulnej naprawy czy renowacji

Rewizja i kontrola zasobników

zasobniky-revize-4m.png

Przeprowadzamy rewizje, kontrole, fachowe przeglądy, pomiary, próby zasobników magazynowych i innych urządzeń technicznych potrzebnych do używania zasobników. Dla zamawiającego, właściciela, użytkownika, gospodarza zasobników lub technologii zapewniamy kompletne prowadzenie agendy rewizyjnej urządzeń technicznych włącznie z archiwizacją wymaganej dokumentacji - protokołów rewizyjnych, protokołów o kontrolach, przeglądach fachowych itp.

Dotrzymywanie przeglądów rewizyjnych zasobników

zasobniky-revize-5m.png

Podstawą poprawnego utrzymania silosu rolniczego jest zawsze periodyczne sprawdzanie jego stanu - to znaczy przeprowadzanie przeglądów, kontroli, rewizji itp. W praktyce są te pojęcia często zamieniane, rozumiane błędnie i spełniane niedostatecznie. Ich zaniedbywanie przdstawia jedną z najcząstszych przyczyn powstania wad zewnętrznych, których usunięcie bywa w większości wypadków kilkukrotnie droższe aniżeli regularne rewizje czy kontrola silosów.

Pokazy rewizji zasobników znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Standardową kompletację zasobnika znajdziecie TUTAJ

Tabelka wielkości zasobników emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne