Proste naprawy zbiorników

oprava-nadrze-lehka-th.jpg

Prosta naprawa rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy zbiornika, co oznacza, że zbiornik nie musi być opróżniany. Dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną, co zależne jest od stanu zbiornika.

Średnia naprawa zbiorników

oprava-nadrze-stredni-th.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana farbą epoksydową

Generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-generalni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kompletna generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-kompletni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności zbiorników

navyseni-kapacity-nadrze-th.jpg

Przy zbiornikach emaliowanych typu Vítkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową zbiorników zdodnie z życzeniem klienta. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa zbiornika.

Zadaszenie zbiorników

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie zbiorników emaliowanych kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć zbiorniki o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dla zadaszenia większych średnic wykorzystujemy płótna lub kompletny aluminiowo-plastikowy system OptiDome firmy Harvestore.

Naprawy i renowacje zbiorników

opravy-renovace-nadrzi-01-m.png

Oferujeme nasze doświadczenie i usługi w zakresie napraw i renowacji zbiorników z blach emaliowanych. Naprawy i renowacje zbiorników przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem. Naprawy i renowacje przeprowadzamy jako usługę uzupełniającą naszego standardowego programu montażowego budowy zbiorników. Idea renowacji używanych części zbiorników nie jest nowa, wynika z doświadczenia, że w wielu przypadkach części silosów są eliminowane dlatego, że któraś z powierzchni jest mocno zardzewiała lub w inny sposób uszkodzona mechanicznie, tymczasem inne powierzchnie są mniej więcej w porządku. Nie jest więc konieczne wymieniać wszystkie części zbiornika, lecz wystarczy odnowić tylko część wadliwą, wymienić materiał łączący i przekitować.

Regularne kontrole i próby szczelności u zbiorników magazynowych do substancji ciekłych są wyznaczone przepisami prawnymi. W tym aspekcie oferujemy usługi kompletne. Szczegóły o oferowanych usługach znajdziecie TUTAJ.

Korzyści renowacji zbiorników

opravy-renovace-nadrzi-02-m.png

Klientom, którzy chcą uruchomić starsze nieużywane zbiorniki, oferujemy przeprowadzenie naprawy lub kompletną renowację zbiorników. W ten sposób jest możliwe znacząco obniżyć koszty potrzebne do wybudowania nowego, emaliowanego zbiornika.

Korzyści tego rozwiązania są oczywiste:

  • zużyte części zbiornika są odnowione lub zamienione za inne części odnowione wcześniej
  • zbiornik jest naprawiony na miejscu
  • na naprawę lub renowację zbiornika blaszanego jest dawana gwarancja
  • ewentualne specjalności są sukcesywnie rozwiązywane we współpracy z zamawiającym, co się wstecznie odzwieciedla na jakości naprawy czy renowacji zbiornika

Jesteśmy przekonani, że tak samo jak naszym stałym klientom, możemy również Państwu zaoferować niektóre rozwiązania Państwa problemów w zakresie napraw i renowacji zbiorników i technologii związanych.

Pokazy napraw i renowacji zbiorników znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne