Sprzedaż basenów emaliowanych

smaltovane-bazeny-02-th.jpg
 • niskie koszty nabycia basenu emaliowanego
 • prosta montaż basenu blaszanego
 • basen emaliowany ma konstrukcję samonośną
 • basen emaliowany ma wysoką wytrzymałość

Sprzedaż materiału bazarowego, maszyn i samochodów

bazarovy-prodej-02-th.jpg
 • bazarowa sprzedaż materiału hutniczego
 • bazarowa sprzedaż pokryć dachowych
 • bazarowa sprzedaż maszyn i urządzeń
 • bazarowa sprzedaż technologii i samochodów

Likwidacja zespołów technologicznych

likvidace-technologickych-celku-02-th.jpg
 • demontujemy i skupujemy zespoły technologiczne
 • demontujemy i skupujemy niepotrzebne maszyny i technikę
 • demontujemy i skupujemy maszyny i urządzenie
 • demontujemy i skupujemy metalowe budowy i konstrukcje

Skup złomu stalowego i metali kolorowych

vykup-zelezneho-srotu-02-th.jpg
 • skupujemy złom stalowy
 • skupujemy metale kolorowe
 • skupujemy specjalne metale
 • skupujemy konstrukcje metalowe

Likwidacja silosów, zbiorników i zasobników

likvidace-technologickych-celku-1.png

W procesie sanacji kompleksowych terenów produkcyjnych, lecz również w ramach restrukturyzacji i rozwoju zakładów przemysłowych powstaje przed właścicielem często problem wysprzątania pewnych przestzeni lub likwidacja starego wyposażenia technicznego. Czynność ta skoncentrowana na likwidację konstrukcji stalowych w rolnictwie, wszystki typów dźwigów, kotłowni, konstrukcji mostowych, stacji wodociągowych, zbiorników, silosów, hali, lecz również urządzeń i technologii przemysłowych. Przeprowadzamy demontaże, przeróbki i wywiezienie dużych maszyn i urządzeń, które nie są możliwe do odwiezienia bez wcześniejszej rozbiórki.

Likwidacja hali i konstrukcji stalowych

bazarovy-prodej-1.png

Ewentualnie tylko rozcięcie technologii na określony rozmiar i przygotowanie do odwiezienia. Przygotowanie materiału przeprowadzamy cięciem tlenem lub demontażem. Dla firm budowlanych zapewniamy operacje demontażowe i palenia podczas demolicji lub budowy. Likwidacje przeprowadzamy kompletnie łącznie z odwiezieniem materiału i odkupienia odpadu metalowego. Prace wykonują nasi przeszkoleni pracownicy poprzez cięcie tlenem lub demontaż. Nasze usługi przeprowadzamy w ramach całej Republiki Czeskiej. Zajmujemy się skupem, przeróbką i sprzedażą złomu metalowego i metali nieżelaznych. W naszym zakładzie w Slavíči przeprowadzamy także drobny skup od osób fizycznych.

W związku z likwidacją starych technologii przeprowadzamy:

 • likwidację odpadu metalowego zgodnie z umowami u dużych, średnich i małych klientów
 • likwidację technologii maszynowych, kompletów metalowych, linii produkcyjnych, wyeliminowanych zespołów technologicznych podczas rekonstrukcji firm i ich zakładów
 • likwidację niepotrzebnych zapasów magazynowych materiałów hutniczych i innych materiałów
 • likwidację terenów przemysłowych, hali, konstrukcji stalowych, konstrukcji stalowych wysokościowych itp.
 • likwidację stalowych resztech obiektów po pożarach i wypadkach zakładowych
 • likwidację zbiorników mazutowych, olejowych i innych zbiorników wielkopojemnościowych
 • likwidację dźwigów i tras dźwigowych
 • likwidację nadziemnych parociągowych i wodociągowych mostów
 • przetworzenie likwidowanego materiału bezpośrednio na terenie
 • zapewnienie odwiezienia odzyskanego materiału i prace porządkowe po zakończeniu prac
 • wynajmowanie kontenerów na odpad przeznaczony do odwiezienia
 • odpowiednie rozseparowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi kodami katalogowymi
 • zapewniamy kompletne likwidacje włącznie z fundamentami i wymurówką betonową

Pokazy likwidacji zespołów technologicznych znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne