Proste naprawy silosów

lehke-opravy-sil-min.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnie naprawy silosów

stredni-oprava-sila-min.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana.

Generalne naprawy silosów

generalni-oprava-sila-min.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kopletne generalne naprawy silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności silosów

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

Przy silosach emaliowanych typu Vitkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach przed samym zwiększaniem pojemności musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa silosu.

Zadaszenie silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie silosów emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze silosy emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie silosów magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Naprawy i renowacje silosów

opravy-renovace-001-min.png

Oferujeme nasze doświadczenie i usługi w zakresie napraw i renowacji silosów, Naprawy i renowacje silosów przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem. Naprawy i renowacje przeprowadzamy jako usługę uzupełniającą naszego standardowego programu montażowego budowy silosów. Idea renowacji używanych silosów nie jest nowa, wynika z doświadczenia, że we wielu przypadkach części silosów są eliminowane dlatego, że któraś z powierzchni jest mocno zardzewiała lub w inny sposób uszkodzona mechanicznie, tymczasem inne powierzchnie są mniej więcej w porządku. nie jest więc konieczne wymieniać wszystkie części silosu, lecz wystarczy odnowić tylko część wadliwą, wymienić materiał łączący i przekitować.

Korzyści renowacji silosów

opravy-renovace-002-min.png

Klientom, którzy chcą uruchomić starsze nieużywane silosy, oferujemy przeprowadzenie naprawy lum kompletną renowację silosu. W ten sposób jest możliwe znacząco obniżyć koszty potrzebne do wybudowania nowego silosu.

Korzyści tego rozwiązania są oczywiste:

  • zużyte części silosu są odnowione lub zamienione za inne części już odnowione
  • silos jest naprawiony na miejscu
  • na naprawę lub renowację silosu rolniczego jest dawana gwarancja
  • ewentualne specjalności są sukcesywnie rozwiązywane we współpracy z zamawiającym, co się wstecznie odzwieciedla na jakości naprawy czy renowacji silosu rolniczego

Jesteśmy przekonani, że tak samo jak naszym stałym klientom, możemy również Państwu zaoferować niektóre rozwiązania Państwa problemów w zakresie napraw i renowacji silosów i technologii związanych.

Pokazy napraw i renowacji silosów znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości silosów cynkowanych z płaskim dnem jest TUTAJ

Tabelka wielkości silosów cynkowanych z lejem stożkowym jest TUTAJ

Tabelka wielkości silosów emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne