Proste naprawy zbiorników

oprava-nadrze-lehka-th.jpg

Prosta naprawa rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy zbiornika, co oznacza, że zbiornik nie musi być opróżniany. Dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną, co zależne jest od stanu zbiornika.

Średnia naprawa zbiorników

oprava-nadrze-stredni-th.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana farbą epoksydową

Generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-generalni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kompletna generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-kompletni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności zbiorników

navyseni-kapacity-nadrze-th.jpg

Przy zbiornikach emaliowanych typu Vítkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową zbiorników zdodnie z życzeniem klienta. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa zbiornika.

Zadaszenie zbiorników

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie zbiorników emaliowanych kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć zbiorniki o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dla zadaszenia większych średnic wykorzystujemy płótna lub kompletny aluminiowo-plastikowy system OptiDome firmy Harvestore.

Montaże i demontaże zbiorników

montaz-demontaz-nadrzi-01.png

Oferujemy przeprowadzenie montażów, demontażów zbiorników i obiektów magazynowych. Przygotujemy Państwu ofertę cenową na przeprowadzenie montażu, demontażu zbiorników lub kompletnych obiektów magazynowych. Wszelkie montażowe i demontażowe prace przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem. Nasze mobilne zespoły montażowe są w stanie przeprowadzić kompletne lub częściowe montaże i demontaże zbiorników oraz związanych technologii pomocniczych. Oferujemy także demontaże i odkup niepotrzebnych zbiorników włącznie z ich odwiezieniem.

Fachowcy na zbiorniki skręcane

montaz-demontaz-nadrzi-02.png

Dzięki swoim długoletnim doświadczeniom i zrealizowanym zleceniom w całej Republice Czeskiej może firma Morkus Morava s.r.o. zaoferować swoim klientom jakościowe usługi w zakresie: montażu i demontażu zbiorników emaliowanych, montażu i demontażu urządzeń technologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem. Oczywiście wyniki naszej fachowej czynności nie są dane słowami, ale zrealizowanymi zleceniami a zwłaszcza dokładną certyfikacją jakości.

Korzyści naszych usług:

  • dysponujemy potrzebnym wyposażeniem technicznym do przeprowadzenia montażu i demontażu zbiornika
  • dzięki doświadczeniom jesteśmy w stanie zrealizować także bardzo skomplikowane zlecenia
  • dysponujemy zespołami przeszkolonych i certyfikowanych monterów
  • rygorystycznie dotrzymujemy nakazy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego

Celem spółki Morkus Morava s.r.o. jest trwałe utrzymanie i wzmacnianie zaufania i zadowolenia naszych klientów. Zapewniamy jakościową i kompleksową dostawę usług w zakresie prac demontażowych i montażowych dla rolnictwa i przemysłu.

Pokazy demontażów i montażów zasobników znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne