Proste naprawy silosów

lehke-opravy-sil-min.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnie naprawy silosów

stredni-oprava-sila-min.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana.

Generalne naprawy silosów

generalni-oprava-sila-min.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kopletne generalne naprawy silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności silosów

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

Przy silosach emaliowanych typu Vitkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach przed samym zwiększaniem pojemności musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa silosu.

Zadaszenie silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie silosów emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze silosy emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie silosów magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Przebudowy i przemieszczanie silosów

prestavby-premisteni-sil-002-min.png

Oferujemy przeprowadzenie przebudowy i przemieszczenia Państwa istniejących silosów. Zaproponujemy Państwu rozwiązanie i wypracujemy propozycję cenową na przeprowadzenie przebudowy i przemieszczenie silosów. Wszelkie prace demontażowe i montażowe przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem.

Specjaliści na przebudowy i przemieszczanie silosów

prestavby-premisteni-sil-010-min.png

Dzięki swoim długoletnim doświadczeniom i realizowanym zleceniom w całej Republice Czeskiej może firma Morkus Morava s.r.o. zaoferować swoim klientom jakościowe usługi w zakresie: przebudowy i przemieszczenia silosów, przebudowy i przemieszczenia urządzeń technologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem. Oczywiście wyniki naszej fachowej czynności nie są dane słowami, ale zrealizowanymi zleceniami a zwłaszcza dokładną certyfikacją jakości.

Oferujemy kompletne usługi ponieważ:

  • dysponujemy potrzebnym wyposażeniem technicznym do przebudowy i przemieszczenia silosu
  • dysponujemy zespołami wyszkolonych i certyfikowanych monterów
  • dysponujemy zespołem certyfikowanych projektantów i statyków
  • mamy doświadczenie i jesteśmy w stanie zrealizować nawet bardzo trudne zlecenia
  • rygorystycznie dotrzymujemy nakazy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego

Celem spółki Morkus Morava s.r.o. jest trwałe utrzymanie i wzmacnianie zaufania i zadowolenia naszych klientów. Zapewniamy jakościową i kompleksową dostawę usług w zakresie prac demontażowych dla rolnictwa i przemysłu.

Pokazy przebudów i przemieszczeń silosów znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości silosów cynkowanych z płaskim dnem jest TUTAJ

Tabelka wielkości silosów cynkowanych z lejem stożkowym jest TUTAJ

Tabelka wielkości silosów emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne