Proste naprawy silosów

lehke-opravy-sil-min.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnie naprawy silosów

stredni-oprava-sila-min.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana.

Generalne naprawy silosów

generalni-oprava-sila-min.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kopletne generalne naprawy silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności silosów

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

Przy silosach emaliowanych typu Vitkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach przed samym zwiększaniem pojemności musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa silosu.

Zadaszenie silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie silosów emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze silosy emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie silosów magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Montaże i demontaże silosów

montaz-sila-012-min.png

Oferujemy przeprowadzenie montażów, demontażów silosów i obiektów magazynowych. Przygotujemy Państwu ofertę cenową na przeprowadzenie montażu, demontażu silosów lub kompletnych obiektów magazynowych. Wszelkie montażowe i demontażowe prace przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z długoletnim stażem. Nasze mobilne zespoły montażowe są w stanie przeprowadzić kompletne lub częściowe montaże i demontaże silosów oraz związanych technologii pomocniczych. Oferujemy także demontaże i odkup niepotrzebnych silosów włącznie z ich odwiezieniem.

Specjaliści na silosy

montaz-sila-013-min.png

Dzięki swoim długoletnim doświadczeniom i realizowanym zleceniom w całej Republice Czeskiej może firma Morkus Morava s.r.o. zaoferować swoim klientom jakościowe usługi w zakresie: przebudowy i przemieszczenia silosów, przebudowy i przemieszczenia urządzeń technologicznych. Gwarantujemy wysoką jakość udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem. Oczywiście wyniki naszej fachowej czynności nie są dane słowami, ale zrealizowanymi zleceniami a zwłaszcza dokładną certyfikacją jakości.

Korzyści naszych usług:

  • dysponujemy potrzebnym wyposażeniem technicznym
  • dzięki doświadczeniom jesteśmy w stanie zrealizować także bardzo skomplikowane zlecenia
  • dysponujemy zespołami przeszkolonych i certyfikowanych monterów
  • rygorystycznie dotrzymujemy nakazy w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego

Celem spółki Morkus Morava s.r.o. jest trwałe utrzymanie i wzmacnianie zaufania i zadowolenia naszych klientów. Zapewniamy jakościową i kompleksową dostawę usług w zakresie prac demontażowych dla rolnictwa i przemysłu.

Pokazy demontażów silosów znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Pokazy montażów silosów znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne