Proste naprawy zbiorników

oprava-nadrze-lehka-th.jpg

Prosta naprawa rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy zbiornika, co oznacza, że zbiornik nie musi być opróżniany. Dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną, co zależne jest od stanu zbiornika.

Średnia naprawa zbiorników

oprava-nadrze-stredni-th.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana farbą epoksydową

Generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-generalni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kompletna generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-kompletni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności zbiorników

navyseni-kapacity-nadrze-th.jpg

Przy zbiornikach emaliowanych typu Vítkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową zbiorników zdodnie z życzeniem klienta. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa zbiornika.

Zadaszenie zbiorników

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie zbiorników emaliowanych kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć zbiorniki o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dla zadaszenia większych średnic wykorzystujemy płótna lub kompletny aluminiowo-plastikowy system OptiDome firmy Harvestore.

Rewizje zbiorników

revize-nadrzi-01-m.png

Oferujemy przeprowadzenie rewizji Państwa istniejących zbiorników i ocenienie ich aktualnego stanu technicznego w związku z ich dalszym używaniem jak z punktu widzenia substancji ciekłej, to również z punktu widzenia oczekiwanej trwałości. Zaproponujemy Państwu rozwiązanie i opracujemy ofertę cenową na przeprowadzenie ewentulnej naprawy czy renowacji.

Regularne kontrole i próby szczelności u zbiorników do substancji ciekłych są wyznaczone przepisami prawnymi. W tym aspekcie oferujemy usługi kompletne. Szczegóły o oferowanych usługach znajdziecie TUTAJ.

Rewizje i kontrole

revize-nadrzi-02-m.png

Przeprowadzamy rewizje, kontrole, fachowe przeglądy, pomiary, próby zbiorników montowanych z blach emaliowanych i innych urządzeń technicznych potrzebnych do używaniu zbiorników. Dla zamawiającego, właściciela, użytkownika, gospodarza zbiorników lub technologii zapewniamy kompletne prowadzenie agendy rewizyjnej urządzeń technicznych włącznie z archiwizacją wymaganej dokumentacji - protokołów rewizyjnych, protokołów o kontrolach, przeglądach fachowych itp. Magazyny ciekłych nawozów przemysłowych ze zbiorników emaliowanych typ Vitkovice były realizowane w latach 1978 aż 1986, przy czym trwałość zbiorników była gwarantowana na okres 18-20 lat. W chwili obecnej jest ta trwałość dla większości zbiorników u końca, dlatego jest konieczne przeprowadzić rewizję zbiorników dla stwierdzenia stanu.

Dotrzymywanie przeglądów rewizyjnych zbiorników

revize-nadrzi-03-m.png

Podstawą poprawnego utrzymania zbiornika z blach emaliowanych jest zawsze periodyczne sprawdzanie ich stanu - to znaczy przeprowadzanie przeglądów, kontroli, rewizji itp. W praktyce są te pojęcia często zamieniane, rozumiane błędnie i spełniane niedostatecznie. Ich zaniedbywanie przedstawia jedną z najczęstszych przyczyn powstania wad zewnętrznych, których usunięcie bywa w większości wypadków kilkukrotnie droższe aniżeli regularne rewizje czy kontrola skręcanego zbiornika.

Pokazy wad u zbiorników emaliowanych znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Rewizje zbiorników emaliowanych w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości zbiorników emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne