Proste naprawy silosów

lehke-opravy-sil-min.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnie naprawy silosów

stredni-oprava-sila-min.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są kitowane. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana specjalnym lakierem.

Generalne naprawy silosów

generalni-oprava-sila-min.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kopletne generalne oprawy silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne zrenowowane. Blachy zrenowowane będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączeniowego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności silosów

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

Przy silosach emaliowanych typu Vitkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych technicznych warunków, zwiększenie pojemności użytkowej silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas realizowanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa silosu poprzedzająca zwiększenie pojemności.

Zadaszenie silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie silosów emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze silosy emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie silosów magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Odkup silosów, zbiorników i zasobników

montaz-sila-012-min.png

W ramach przeprowadzanych demontażów silosów, zbiorników i zasobników jesteśmy w stanie odkupić te technologie zdemontowane. Przygotujemy Państwu ofertę cenową na przeprowadzenie demontażu i odkupienie silosów, zbiorników, zasobników lub kompletnych obiektów magazynowych. Wszystkie prace demontażowe przeprowadzają nasi przeszkoleni pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. Nasze wyjazdowe ekipy demontażowe są w stanie przeprowadzić kompletny lub częściowy demontaż silosów, zbiorników, zasobników oraz przynależnych technolgii pomocniczych. W ramach demontażu i odkupu silosu, zbiornika czy zasobnika oferujemy ich odwiezienie.

Odkupienie niepotrzebnych technologii magazynowych

skladovaci-sila-02-th.png

W przypadku zainteresowania przez nas oferowanymi usługami prosimy o kontaktować nasz dział handlowy za pomocą emaila, telefonu lub formularza do zapytań ofertowych. Nasi pracownicy zkontaktują się z Państwem w celu uzgodnienia wizyty osobistej i obejrzenia oferowanych silosów, zbiorników i zasobników. Cena odkupu za oferowane silosy, zbiorniki czy zasobniki będzie ustalona po przejrzeniu i zależy od ich starości, stanu i rodzaju oferowanych technologii magazynowych.

Korzyści oferowanej usługi:

  • finansowe ocenienie technologii nieużywanych
  • szybka realizacja i płatność
  • możliwość wykorzystania jako przeciwwartości przy zakupie nowego silosu, zbiornika czy zasobnika
  • czynność doradcza w zakresie demontażu technologii magazynowych

Celem spółki Morkus Morava s.r.o. jest trwałe utrzymanie i wzmacnianie zaufania i zadowolenia naszych klientów. Zapewniamy jakościową i kompleksową dotawę usług w zakresie prac demontażowych dla rolnictwa i przemysłu.

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne