Zasobniki prostopadłościanowe

hranate-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki są stosowane do przechowywania produktów sypkich przy magazynowaniu lub podczas procesu produkcyjnego. Prostopadłościanowe zasobniki dostarczamy wyprodukowane z blach ocynkowanych lub klasycznych chronionych lakierem. Zasobniki można używać w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Można instalować poszczególne zasobniki lub całe zestawy.

Zasobniki niepodjezdne 40°/57°

nepodjezdne-zasobniky-vysypka-01-th.jpg

Zasobniki niepodjezdne z kątem wysypu 40°/57° dostarczamy także z odnowionych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych, zasobników magazynowych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Zasobniki podjezdne 40°

podjezdne-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki podjezdne z kątem wysypu 40° montujemy z nowych oraz odnowionych blach emaliowanych typ Vitkovice. Zasobniki te są przeznaczone do krótkookresowego i długookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Korpus walcowy zbiornika jest zestawiony z obustronnie emaliowanych blach i jest zamontowny na podjezdną konstrukcję stalową.

Zasobniki stalowe

kovove-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki stalowe są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są wyprodukowane z blach stalowych i wyposażone w jakościowy lakier ochronny. Zasobniki te są produkowane ze wysypem z kątem wypadania 45° i 60° w zależności od magazynowanego materiału. Zasobniki mogą być podjezdne i niepodjezdne. Są wyposażone w wysyp i dach.

Zasobniki cynkowane

pozinkovane-zasobniky-01-th.jpg

Zasobniki cynkowane są przeznaczone do krótkookresowego magazynowania różnych materiałów sypkich. Wszystkie części zasobników są produkowane ze stali ocynkowanej lub są cynkowane galwanicznie. Zasobniki te są produkowane ze stożkiem z kątem wypadania 45° i 60°. Zasobniki są wyprodukowane z blach ocynkowanych, z wysypem i dachiem.

Zasobniki emaliowane

smaltovane-zasobniky-01-th.jpg

Oferujemy dostawy i montaż zasobników z odnawianych blach emaliowanych typu Vitkovice. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla zasobników wejściowych, zasobników produkcyjnych i zasobników ekspedycyjnych. Stalowy walcowy korpus zbiornika jest zmontowany z obustronnie emaliowanych blach, które są złączone specjalnymi śrubami i uszczelnione.

Zasobniki na popiół lotny

zasobniky-na-popilek-01m.png

Popiół lotny i jego dalsze wykorzystanie nabywa ostatnio na znaczeniu. Pojawiają się nowe technologie na przykład do produkcji materiałów budowlanych z wykorzstaniem popiołu lotnego. Odpowiedni system krótkookresowego magazynowania produkcyjnego jest niezbędną przesłanką dla jego pomyślnego wykorzystywania jako surowca produkcyjnego. Sposób napełniania zasobników może być wykonawany na przykład za pomocą rurociągu napełniającego DN 80 bezpośrednio z cysterny beczkowozu z popiołem lotnym lub standardowych dróg transpotowych wykorzystywanych do transportu popiołu lotnego. Zasobniki są z powodów bezpieczeństwa wyposażone w ciśnieniowy zawór przeciweksplozyjny. Zasobnik można także dostarczyć z monitoringiem ilości popiołu lotnego w zasobniku (radarowe, mikrofalowe, czujnik wibracyjny). Poszczególne zasobniki lub ich zespół projektujemy zgodnie z życzeniem klienta. Nasi technicy Państwu zawsze doradzą i zaproponują rozwiązanie optymalne dla zasobników na popiół lotny.

Suche odbiory popiołu lotnego

zasobniky-suche-odbery-popilku-m.png

Popiół lotny, który jest zgromadzany w wysypach elektroseparatorów, jest dawkowany za pomocą podajników turnikietowych do rynien fluidalnych, które transportują popiół lotny z kilku wysypów do systemu transportu pneumatycznego. Ten może być ciągły lub częściej nieciągły tak zwane podajniki komorowe. W ten sposób popiół lotny jest transportowany do międzyzasobnika popiołu lotnego, z którego można już odbierać popiół lotny do wykorzystania.

silo-na-popilek-013-str.jpg

Dzięki uszeregowaniu rynien fluidalnych, transportu pneumatycznego i międzyzasobników można gromadzić popiół lotny różnej wielkości ziarn według potrzeb dalszego sposobu wykorzystania. Z międzyzasobnika jest popiół lotny dawkowany do podajnika komorowego, skąd jest transportowany do silosu magazynowego na popiół lotny. Silos jest wyposażony w pneumatyczne urządzenie rozładunkowe, klarowanie i filtr wyjściowy powietrza transportowego i klarowanego. Przy magazynowaniu popiołu lotnego w wielkopojemnościowych silosach bardzo zależy na systemie rozładunkowym, ponieważ popiół lotny jest w dolnych partiach wystawiany działaniom wysokokiego ciśnienia, z tego powodu ma tendencje do zagęszczenia i obniżenia płynności. Niepożądane gęstnienie popiołu lotnego w silosie jest eliminowane w silosie poprzez instalację stożku wyładowczego nad dnem silosu, rozładunek zabezpieczają pneumatyczne rynny na dnie silosu.

Pokazy zasobników na popiół lotny znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne